ארכיון כנסי האגודה

2017: הכנס ה-45

בין "עבודה" ל"שדה": חשיבה מחודשת על ייצור ידע ועל זהות מקצועית באנתרופולוגיה עכשווית

המרכז הקהילתי כפר קאסם

תכניה - כנס כפר קאסם 2017 חלק א'
תכניה - כנס כפר קאסם 2017 חלק ב'
חוברת תקצירים - כנס כפר קאסם 2017
פוסטר הכנס - כפר קאסם 2017

2016: הכנס ה-44

בנושא: אתנוגרפיות בהווה מואץ: בין אנתרופולוגיה והיסטוריה

מכללת כנרת

לחוברת תקצירי הכנס
תכניית הכנס ה-44
לפוסטר הכנס

2015: הכנס ה-43

בנושא: אנתרופולוגיה, אחרות, אחריות

המכללה האקדמית אשקלון

לפוסטר הכנס
לתכנית הכנס
לחוברת תקצירי הכנס

2014: הכנס ה-42

בנושא: אנתרופולוגיה בעיר משתנית: יפו וערים אחרות

המכללה האקדמית תל אביב-יפו

לתכנית הכנס

2012: הכנס ה-40

בנושא: “תרבות?” מבטים אנתרופולוגיים

מכללת עמק יזרעאל

לתכנית הכנס
לחוברת תקצירי הכנס

2011: הכנס ה-39

בנושא: “הבית” מבטים אנתרופולוגיים

אוניברסיטת חיפה

לפוסטר הכנס
לתכנית הכנס
לחוברת תקצירי הכנס

2010: הכנס ה-38

בנושא: בחזרה לזמן: אנתרופולוגיה של זמן, זמניות ואל-זמניות

האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

לתכנית הכנס
לחוברת תקצירי הכנס

2009: הכנס ה-37

בנושא: צר עולמי? – אנתרופולוגיה של משפחה, שארות ויחסים

המכללה האקדמית כנרת

לתכנית הכנס
לחוברת תקצירי הכנס

2008: הכנס ה-36

בנושא: האנתרופולוגיה של הידע

המכללה האקדמית בית ברל

לתכנית הכנס
לחוברת תקצירי הכנס

2007: הכנס ה-35

בנושא: אתנו-גרפיה

המכללה האקדמית אחווה

לתכנית הכנס
לחוברת תקצירי הכנס

2006: הכנס ה-34

בנושא : להשתייך/להיות שם: ביקורת אתנוגראפית של קשר וניתוק

אשדוד

0

2005: הכנס ה-33

בנושא: מדינה, לאומיות, פריפריות: היבטים אנתרופולוגיים ביקורתיים

המכללה האקדמית ספיר

0

2004: הכנס ה-32

בנושא: מדע, טכנולוגיה ותרבות: מבטים אנתרופולוגיים

שדה בוקר

לתכנית הכנס

2003: הכנס ה-31

בנושא: טרור וגבולות: מבטים אנתרופולוגיים

נווה-אילן

לתכנית הכנס

2002: הכנס ה-30

בנושא: בגוף ראשון: פרספקטיבות אנתרופולוגיות של הגוף

מעלה החמישה

לתכנית הכנס

2001: הכנס ה-29

בנושא: אנתרופולוגיה ושכנותיה

תל אביב

לתכנית הכנס

2000: הכנס ה-28

ירושלים

לתכנית הכנס

1999: הכנס ה-27

בנושא: גבולות ומעבר

נצרת

לתכנית הכנס