אירועי הערב של הכנס

טופס הרשמה לאירועי הערב של הכנס 

 

פוסטר עזרי - אירועי הערב -באר שבע 2019