טופס הגשת הצעה למושב – באר שבע 2019

תם מועד הגשת ההצעות לכנס