תמיכת האגודה האנתרופולוגית בכנסים וימי עיון

אחת המטרות המרכזיות לשמה הוקמה האגודה הינה קידום האנתרופולוגיה הישראלית בארץ ובעולם באמצעות יצירת מסגרות דיון לאנתרופולוגים מתחומים שוניםלפיכך, האגודה תקצה בכל שנה עד 5000 ₪ לטובת ארגון כנסיםסדנאות וימי עיון שנועדו לקדם את הדיסציפלינה בקרב העמיתיםהסטודנטים והציבור הרחב. הסכום המקסימלי שיוקצה לאירוע אחד הינו עד 1500 ש"ח

לצורך בקשת המימון יש לפנות בכתב למזכיר האגודה (isranthro@gmail.com) לפחות 30 יום בטרם האירוע. בבקשה יש לכלול תיאור קצר של האירוע והסבר תמציתי של תרומתו לקידום הדיסציפלינה. בנוסףהנכם מתבקשים לפרט עבור אלו הוצאות המימון מיועד ואת הסכום המבוקש (עד 250 מילה).

מועדי הגשה:

1 באוקטובר 2019 – 31 בנובמבר 2019

1 במאי 2020 – 30 ביוני 2020 (בהתאם לנותר בתקציב השנתי)

עד כה זכו לתמיכת האגודה:

2017:

יום עיון לדוקטורנטים ודוקטורנטיות, ינואר 2017

סדנה בינלאומית לאנתרופולוגיה רפואית, יולי 2017

יום עיון "העולם הרב-מיני" של קהילת אדם – חיה, אוקטובר 2017 – תמונות ותכנית האירוע: כאן

2018:

סדנת חיפה לפרפורמנס: פרפורמנס כיצרן ידע, יוני 2018 – להלן פוסטר סדנת חיפה לפרפורמנס

יום עיון "הצטלבויות ביחסי אדם-חיה", 8 בנובמבר 2018 – תמונות ותכנית האירוע: כאן 

2019:

סדנה בינלאומית לאנתרופולוגיה רפואית בנושא "פלסטיות" – להלן תכנית האירוע