סיור חברי האגודה בתערוכת סנדלים: אנתרופולוגיה של סגנון מקומי – יולי 2018