תערוכת התצלומים – "אתנוגרפיה נוודית בהודו" – פנינה מוצפי-האלר