תמונת מצב: The Ethnographer's Eye | תערוכת התצלומים של הכנס השנתי 2017 – כפר קאסם