תמונת מצב: The Ethnographer's Eye | אוצרת התערוכה: ד"ר שלי שנהב | יועץ התערוכה: ד"ר רגב נתנזון