דף פרטי: תשלום חופשי

טופס זה מיועד לתשלום מיוחד.

נא לא להשתמש בטופס זה ללא תיאום מוקדם עם מזכיר האגודה (isranthro@gmail.com)

תודה

 

  • ₪ 0.00