הגשת תצלום לתערוכת הכנס

תם מועד הגשת ההצעות – תשובות ישלחו בתחילת אפריל