הצטרפות לחברות באגודה האנתרופולוגית הישראלית 2020

דמי החברות מדורגים באגודה 2020:

השנה יצרנו מדרג של דמי חבר על פי דרגה אקדמית. נזכיר כי האגודה מתקיימת על בסיס דמי החברות בלבד על כן לתשלום דמי החברות ישנה חשיבות מיוחדת השנה.

להלן דמי החברות לשנת 2020:

  • תלמידות.ים לתואר ראשון – ללא עלות בכפוף להרשמה ושליחת תעודת סטודנט
  • תלמידות.ים מחקר לתואר שני ושלישי – 50 ש"ח
  • מרצות.ים מן החוץ/ פוסט-דוק/ מרצות.ים במשרה חלקית/ אנתר' ישומיות.ים/ גמלאיות.ים – 150 ש"ח 
  • חברות.ים סגל במשרה תקנית במכללות – 400 ש"ח
  • חברות.ים סגל במשרה תקנית באוניברסיטאות/ פרופסוריות.ים אמריטי – 500 ש"חתלמידות לתואר שני ושלישי

50 ש"ח

מרצות מן החוץ, פוסט-דוק, מרצות במשרה חלקית, גמלאיות, אנתרו' ישומיות

150 ש"חחברות סגל במשרה תקנית במכללות

400 ש"ח

חברות סגל במשרה תקנית באוניברסיטאות, פרופסוריות אמריטי

500 ש"ח

     

     

 

      מתוך הכנס האחרון –  הכנס ה-48 של 

 

        האגודה האנתרופולוגית הישראלית 

תודה רבה לכל מי ששלחו הצעות להרצאות ומושבים, עמדנו לערוך כנס עם תכנית עשירה ונהדרת. לצערנו לא יכולנו לקיים אותו במתכונת הרגילה ולכן לא נשלחו הודעות קבלה או דחייה.