הרשמה לכנס השנתי והצטרפות לחברות באגודה האנתרופולוגית הישראלית 2021

דמי החברות מדורגים באגודה 2021:

השנה יצרנו מדרג של דמי חבר על פי דרגה אקדמית. נזכיר כי האגודה מתקיימת על בסיס דמי החברות בלבד על כן לתשלום דמי החברות ישנה חשיבות מיוחדת השנה.

להלן דמי החברות לשנת 2021:

  • תלמידות.ים לתואר ראשון – ללא עלות בכפוף להרשמה ושליחת תעודת סטודנט
  • תלמידות.ים מחקר לתואר שני ושלישי – 50 ש"ח
  • מרצות.ים מן החוץ/ פוסט-דוק/ מרצות.ים במשרה חלקית/ אנתר' ישומיות.ים/ גמלאיות.ים – 150 ש"ח 
  • חברות.ים סגל במשרה תקנית במכללות – 400 ש"ח
  • חברות.ים סגל במשרה תקנית באוניברסיטאות/ פרופסוריות.ים אמריטי – 500 ש"חתלמידות לתואר שני ושלישי

50 ש"ח

מרצות מן החוץ, פוסט-דוק, מרצות במשרה חלקית, גמלאיות, אנתרו' ישומיות

150 ש"חחברות סגל במשרה תקנית במכללות

400 ש"ח

חברות סגל במשרה תקנית באוניברסיטאות, פרופסוריות אמריטי

500 ש"חמתוך הכנס השנתי ה-48האגודה האנתרופולוגית 2020