תמונות מתוך יום העיון "העולם הרב מיני" של קהילת אדם – חיה

תכנית יום עיון קהילת יחסי אדם חיה 2017