דברי סיכום וסגירת הכנס

בהנחיית פרופ' פנינה מוצפי האלר, נשיאת האגודה האנתרופולוגית הישראלית