החומר האנושי: משמעותם של אובייקטים בהבניית תרבויות משתנות

יו"ר ומתדיין: רפי גרוסגליק

"גדר חיה: על גינות וגבולות בקיבוץ המתחדש"
אהוד חבושה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

"לתלות את הקורבן״: לוחיות הנצחה והפוליטיקה של זיכרון הטרור הסטניליסטי ברוסיה הפוסט סובייטית
אליזה פרנקל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

"עמימות חוו(י)ת ה-WWOOF באירלנד ותיאוריית שחקן-רשת ככלי מתודולוגי"
תמוז שבירו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.