היסטוריה ואנתרופולוגיה

יו"ר: ד"ר דפנה הירש, האוניברסיטה הפתוחה הרצאות:

קורס אנטומיה כטקס מעבר: בית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית, 1949-1970
בני נוריאלי- האוניברסיטה העברית

דברים לדבר עליהם: למה מדברים בלי סוף בקיבוץ?
עמרי סנדרוביץ'- University of Michigan

בין הזמנים: זמן, קולקטיביות ועיצוב העצמי במוסד החינוכי שומריה (1937-1953)
תמה חלפין- סמינר הקיבוצים