התגבשותן של זהויות מקצועיות ומעמדיות

יו"ר: ד"ר גדי ניסים, המרכז האקדמי רופין

המיסוד האלטרנטיבי של מדע הנתונים
ד"ר נטע אבנון, האוניברסיטה העברית
מפגש בתוך עולמות תוכן, מפגש בין עולמות תוכן
ד"ר גדי נסים, המרכז האקדמי רופין
טיפול נפשי ממוחשב: פסיכותרפיה כעבודה
שי סתרן, האוניברסיטה העברית
התרבות הארגונית של הבנק האירופי המרכזי ודחיקת זכויות אדם במהלך משבר האירו
הילה לוי, האוניברסיטה העברית
מגיב: ד"ר אסף בונדי, אוניברסיטת תל אביב