כי האדם עץ השדה? יחסי אדם-צמח בין חקלאות, מרחב, ילידיות וסביבה

יו"ר: פרופ' ניר אביאלי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

אדמה, קרקע, טריטוריה: הפוליטיקה המרחבית של החקלאות האורגנית בהתנחלויות בגדה המערבית ד״ר רפי גרוסגליק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והמכללה האקדמית בית-ברל, ד״ר אריאל הנדל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ופרופ׳ דניאל מונטרסקו – האוניברסיטה המרכז אירופית, וינה והמכון ללימודים מתקדמים, מרסיי
כמה שווה הלשנה על רוח הקוקה?: מיסחור קוקה באמזוניה כמשא ומתן על כוח ילידי
אלירן ארזי, האוניברסיטה העברית וקולז' דה פראנס
Learning to care for desert flowers
ד״ר ליזה קריג, אוניברסיטת מיינץ
בחזרה לאדמה – על ׳שטחים פתוחים׳, מאבקים סביבתיים והחיפוש אחר זהות המרחב הכפרי היהודי
ד״ר לירון שני, האוניברסיטה העברית  וד״ר אבי שניידר, המכללה למינהל