משברים חוצי גבולות

יו"ר: ד"ר אריז' סבאע'-ח'ורי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית

גיבורים על תנאי: רופאות ורופאים פלסטינים ב"מלחמה בקורונה" ורפואה כזירה לפוליטיקה של הכרה
ד"ר גיא שלו, תכנית העמיתים ע"ש מרטין בובר, האוניברסיטה העברית

שינת חירום: הכלכלה הפוליטית של עבודה פלסטינית בזמן סגר הקורונה
ד"ר עמרי גרינברג, מכון טרומן האוניברסיטה העברית, ומרכז מינרבה, אוניברסיטת חיפה.
ד"ר  יעל ברדה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

הווירוסים על הגבולות: הלא-אנושי כשחקן במשחק הריבונות הישראלי\פלסטיני לעת קורונה ושינוי אקלים
ד"ר נתליה גוטקובסקי, תכנית העמיתים ע"ש מרטין בובר, האוניברסיטה העברית