אביגיל מוריס

 דוקטור, מכון ערבה לאיכות הסביבה ומרכז מדע ים המלח והערבה

המחקר הנוכחי שלי עוסק בתפיסות של אוכלוסיית הדרום על תהליך הזיקנה. תחומי עיסוק ומחקר נוספים: משחקים, תוכניות להוראה בתחום אנתרופולוגיה במערכת החינוך, הכנסות בלתי פורמליות בקרב נשים, תהליך הזיקנה, אקולוגיה תרבותית

דוגמא לקהלי יעד: ארגונים העוסקים בגיל השלישי, מוסדות ממשלתיים, מערכת החינוך.פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

בריאות וגוף

חינוך ושלבי החיים

מגדר, מיניות ומשפחה

סביבה, חקלאות ואוכל