אורטל דרך

אוניברסיטת בן גוריון, עוסק בסוציולוגיה של המרחב וסוציולוגיה של ילדותפעילויות והצעות

תחומי עניין

החברה בישראל

מגדר, מיניות ומשפחה

קהילה, כפר ועיר