אורית אבוהב

דוקטור, המכללה האקדמית בית ברל

תחומי עיסוק:

– התפתחותה וצמיחתה של האנתרופולוגיה בעולם;

– היסטוריה והתפתחות של האנתרופולוגיה הישראלית;

– חילופי מתנות ובמיוחד מתנות לחתונה;

– חתונה וטקסי חתונה;

– שיטות המחקר הייחודיות לאנתרופולוגיה ועבודת שדה.

 

קהלים בעלי עניין:

– הרצאות למבוגרים;

– הרצאות בבתי ספר;

– יעוץ לארגונים;

– עריכת מחקרים איכותנייםפעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת

טקסים והנצחה

על האנתרופולוגיה

שיטות מחקר