אורית הירש מציאולס

דוקטורנטית, אוניברסיטת בן-גוריון

תחומי מחקר ועניין:

שיטות מחקר איכותניות, אנתרופולוגיה ויזואלית, יחסי אדם-חיה, יוון בת זמננו, גזענות, גישת שחקן-רשת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של אחרות, אנתרופולוגיה יישומית

 אשמח לתרום את חלקי בתחומים שונים:

מחקר השדה שלי התבצע ביוון, בתקופה כלכלית קשה ומטלטלת שיוון חווה כמדינה. כעת, בעת המשבר מתפתחות ביוון בכלל ובאי היווני שבו חקרתי, תופעות חברתיות שקשורות לחוסר יציבות כלכלית וחברתית. חזיתי כיצד הפחד מהלא ידוע מעורר גזענות ואלימות כלפי מיעוטים ובמקרה הנוכחי – כלפי מהגרי עבודה ופליטים מאפגניסטן ופקיסטן. במקביל, קמות התארגנויות מקומיות שמנסות להתמודד עם האי-וודאות וביטויי הכעס המופנים כלפי ה"זרים". הידע שאני צוברת כיום בשדה המחקר שלי, ביוון, יכול להעשיר את ההבנה לגבי סיטואציות חברתיות גם בחברות אחרות. אנתרופולוגיה של הפחד, שנאת זרים וגזענות יכולה לתרום לקבוצות שונות (בני נוער, ילדים וכו'..) המנסות לקדם סובלנות חברתית ולהבין את היחס ל"אחר". כמו כן, ביכולתי לבנות מערך הפעלות אקטיביות מעבר להרצאות ולשיחות בנושאים השונים.

 המחקר שלי מתמקד בקשרים שבין בני אדם ובעלי חיים – כיצד בעלי החיים משפיעים על אורח החיים האנושי ומה אנו יכולים ללמוד על בני האדם והתרבות המקומית על סמך האינטראקציות שלהם עם בעלי החיים. בשאיפתי לקדם סובלנות כלפי בעלי החיים, תוך כדי התחשבות בתפיסות חברתיות-תרבויות השונות כלפי בעלי החיים. אוכל להראות סרטים בנושא, לשוחח ולהבין מה אנו יכולים ללמוד על עצמנו דרך הקשרים עם בעלי החיים בסביבתנו ולהציע נקודות מבט חדשות. הפעילות מותאמת לקבוצות גיל צעירות.

המצלמה היא חלק בלתי נפרד מחיינו כיום, אנו מצלמים ומצולמים ומשתפים אחרים בתמונות. המצלמה אינה רק מוטמעת בחברה, אלא גם יכולה להביא לשינוי חברתי. בעקבות פרויקטים שונים של שינוי חברתי בעזרת צילום, ברצוני להציע תוכנית חינוכית-חברתית המשתמשת בצילום ובטכניקות של אנתרופולוגיה ויזואלית כדי לקדם ידע עצמי וחברתי. הפרויקט מתאים לכל קבוצה חברתית המעוניינת להציב "מראה" או צילום מול עיניה כדי ללמוד מימדים נוספים של עצמה ושל חבריה. הפרויקט אינו תלוי גיל ולאחר לימוד טכניקות בסיסיות של שימוש במצלמה, נצא למסע אישי וחברתי ללמידת נושא משותף אודות חיינו.

אורית הירש 2פעילויות והצעות

הרצאות למבוגרים

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת

לא בבית, אנתרופולוגיה מחוץ לישראל