אורי ארז

אוניברסיטת בר אילן

תחומי מחקר והוראה
  • אומנות, תיאטרון ותרבות חומרית
  • בריאות וגוף
  • אנתרופולוגיה ויזואלית וקולנוע אתנוגרפי
  • החברה בישראל
  • על האנתרופולוגיה
  • שיטות מחקר
תחומי מחקר והוראה נוספים
אנתרופולוגיה של אדריכליות וארכיטקטורה.
אנתרופולוגיה של האמנות הישראלית.
דוקטורט במחלקה לספרות משווה אוניברסיטת בר אילן. הנושא דן באנתרופולוגיה של האדריכליות והארכיטקטורה בתיאטרון ןתיאטראות בספרד במאה ה 17.
תואר שני מהמחלקה לפרשנות ותרבות, מסלול בין תחומי, אוניברסיטה בר אילן
רלוונטיות הידע לציבור הרחב
אנתרופולוגיה של האמנות הישראלית.
אבקש להיכלל ביוזמות הבאות:
  • העברת הרצאות לילדים במסגרת מערכת החינוך
  • העברת פעילויות והרצאות במסגרות חינוך לא פורמאלי