אורלי ניטיס

תואר שני, אוניברסיטת חיפה

תחומי מחקר והוראה
  • דת ודתיות
  • החברה בישראל
  • שיטות מחקר
תחומי מחקר והוראה נוספים
החברה החרדית
מפגשים בין זהויות
מחקר איכותני
רלוונטיות הידע לציבור הרחב
הבנת הזהות החרדית בישראל של שנות האלפיים כזהות מורכבת ורב-גונית, ולא חד-ממדית ומסוגרת בהכרח. בעקבות כך, הבנת היחסים בין חרדים לחילונים לא רק מנקודת מבט של קונפליקט ושסע אלא גם החיבורים האפשריים וההזדמנויות הטמונות בו לשני הצדדים – וכן הבנה מעמיקה יותר של האתגרים במפגשים אלה ודרכים אפשריות להתמודד עמם.פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

תחומי עניין

החברה בישראל

שיטות מחקר