אייל פרידמן

מכון פילת מקבוצת היי קפיטלפעילויות והצעות

תחומי עניין