אילת טל

תואר שני, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

תחומי מחקר והוראה
  • בריאות וגוף
  • חינוך ושלבי החיים
  • מגדר מיניות ומשפחה
  • אחר
תחומי מחקר והוראה נוספים
אנתרופולוגיה של ספורט ופעילות גופניתפעילויות והצעות

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

בריאות וגוף

חינוך ושלבי החיים

מגדר, מיניות ומשפחה