איל כץ

תואר שני, האוניברסיטה העברית

תחומי עיסוק ומחקר: גלובליזציה צרכנות אליטות אוליגרכים מלוכה פוסט קולוניאליזם תקשורת פרסום.

אני מבצע מחקר על ההשפעה של תקשורת ופרסום על צרכנות בקרב אליטות וכיצד אותן אליטות משפיעות בחזרה על התקשורת.

 ​המחקר שלי יכול לקבוצות שמתעסקות בענייני צרכנות ראוותנית, תקשורת, פרסום וקבוצות שמתעניינות באוליגרכים ומשפחות המלוכה של מדינות ערב.פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

שיח, תקשורת