איריס כהן

תואר שני, אוניברסיטת בר-אילןפעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת

דת ודתיות

החברה בישראל

טקסים והנצחה

ניהול ומנהיגות

על האנתרופולוגיה

קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח

שיח, תקשורת, מדיה ושפה