אנדרה לוי

דוקטור, אוניברסיטת בן-גוריון

 —פעילויות והצעות

תחומי עניין

דת ודתיות

הגירה, אתניות ולאומיות

טקסים והנצחה

קהילה, כפר ועיר

תיירות, תחבורה ותרבות הצריכה