אסנת יחזקאל-להט

אוניברסיטת חיפה

תחומי עניין –

 • חשיבה ביקורתית
 • תיאוריות פמיניסטיות
 • לימודי מוגבלות, לימודי מוגבלות פמיניסטיים
 • אנתרופולוגיה של הרפואה
 • אנתרופולוגיה פרשנית ופנומנולוגיה
 • CARE
 • מהגרות עבודה העוסקות בסיעוד
 • הגירה, אתניות, לאומיות ואזרחות בישראל
 • מחקרי פעולה
 • הצטלבויות של זהויות
 • בריאות וגוף
 • שיח, תקשורת, מדיה ושפה
 • טכנולוגיה מסייעת
 • תלות ועצמאות
 • מדיניות הרווחה בישראל
 • פריפריה ומנגנונים של הדרה חברתית
 • מגדר, מיניות ומשפחה
 • קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח
 • פוליטיקה והמשגה של זהות
 • סוגיות של מרחב/בית, זמן ומשפחה


פעילויות והצעות

תחומי עניין