אסתר הרצוג

פרופסור, המכללה האקדמית בית ברל ומכללת לוינסקי

​​שני נושאים מרכזיים מרכיבים את עבודתי בהוראה ובמחקר: ביורוקרטיה ומגדר. שני הנושאים צמחו מתוך עבודת שדה במרכז קליטה שבו גרו עולים מאתיופיה, במסגרת לימודי הדוקטוראט באנתרופולוגיה, במהלך 1983-1984.

 עבודתי המחקרית מתבססת במידה רבה על מעורבות חברתית ופעילות פמיניסטית. כאנתרופולוגית חברתית וכפעילה פמיניסטית אני סבורה שהחיבור בין ה"שדה" לבין ה"תיאוריה" הוא מהותי, להבנת דקויות ההתנהגות האנושית, יחסים ותהליכים חברתיים, מערכות כוח ואינטרסים, שחשיפתם מחייבת קירבה מרבית לאנשים ולהתרחשויות.

​דרך עדשת החוקרת, הקולטת, הדיירת, ספגתי את הדקויות הרבות והמשתנות בהתרחשויות היום-יומיות של מפגשים בין אנשים, המעוצבים ונתפשים כיחסים בין קולטים לנקלטים, בין פקידים/ותיקים לעולים חדשים. מתוך חוויה מרתקת זו, שבה לקחתי חלק פעיל, כ"דיירת" וכ"פקידה" (עוזרת לרכז תרבות), למדתי בהדרגה על השפעתם של המנגנונים הביורוקראטיים הגלויים והסמויים על צמיחת קטגוריות, שלתוכן הפקידים שיבצו אנשים ועל פיהן התנהגו. בתהליכים אלו הגדירו אנשים באמצעות זהויות קולקטיביות במושגים של "עלייה", "מגדר", "גיל" ו"משפחה" וגם נבנה מרחק חברתי ריבודי. סוגיית יחסי הכוח בין המינים וצמיחת ה"משפחה", בקונטקסט הביורוקראטי של מרכז קליטה ומערכות שלטון בכלל, התפתחה לאחד ממוקדי העיסוק המחקרי שלי בהמשך.

 את העניין בסוגיית התנהגות חברתית בקונטקסט ביורוקראטי הרחבתי במהלך השנים למחקר על מוסדות ומערכות חינוך ורווחה. מחקר זה התפתח במקביל לפעילותי החברתית, מזה כעשרים ושלוש שנים, בתחום הטיפול של מערכות הסעד והמשפט בילדים ובמשפחות במצוקה. בנוסף, אני עוסקת במחקר המשלב "ביורוקרטיה" ו"נשים", בהקשר של ביורוקרטיית מערכות הסיוע והפרויקטים של קידום נשים במדינות מתפתחות. מחקר זה צמח מתוך עבודתי כיועצת של תה"ל בקיץ 1998, בפרויקט השקיה של החברה באזור הכפרי בנפאל, וכמו כן פרסמתי ספר בנושא (באנגלית) ומאמר בכתב העת הגר (2009, בעברית).

​סוגיות מגדריות בהן עסקתי הן חינוך ומגדר ונשים ופוליטיקה. בין השאר פרסמתי כמה מאמרים ופרקים בספרים שעוסקים במפלגות נשים בישראל וכן בפרלמנט נשים, שייסדתי ב-1999, ואותו אני מרכזת עד היום. כמו כן, אני עוסקת במחקר בנושא "נשים ושואה". בתחום זה הייתי הייתי שותפה בארגון חמישה כנסים בינלאומיים, עריכה וכתיבה.פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת

מגדר, מיניות ומשפחה

קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח