בני נדלר

דוקטורנט באוניברסיטת אריאל

עורך מחקר שעוסק בהון חברתי קהילתי בקרב מיעוטים ניראים – מקרה הקהילות הפריפריאליות בחברה הישראליתפעילויות והצעות

תחומי עניין

החברה בישראל

קהילה, כפר ועיר