גיא שלו

דוקטור, תכנית עמיתי בובר, האוניברסיטה העברית. 

אנתרופולוג רפואי שעוסק בממשקים שבין הידע, הפרקטיקה, והאתיקה הרפואית לבין לאומיות ואתניות במרחב של ישראל-פלסטין.

עבודת הדוקטורט שלו מאוניברסיטת צפון קרוליינה (UNC Chapel Hill), עסקה בחייהם הפוליטיים והמקצועיים של רופאים פלסטינים במערכת הבריאות הישראלית. שם עבודת הדוקטורט: Medicine and the Politics of Neutralityפעילויות והצעות

אשמח להתראיין

תחומי עניין

בריאות וגוף

הגירה, אתניות ולאומיות

החברה בישראל

כלכלה ועבודה

ניהול ומנהיגות

קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח