גליה פלוטקין עמרמי

דוקטור, אוניברסיטת תל-אביב

 —

 תחומי עניין ומחקר: בריאות הנפש בפרספקטיבה אנתרופולוגית-היסטורית, תרבות טיפולית, טראומה נפשית, היסטוריה של מחלות נפשיות, אתוס פסיכולוגי ואתוס לאומיפעילויות והצעות

אשמח להתראיין

תחומי עניין

בריאות וגוף