דניאל מונטרסקו

דוקטור, האוניברסיטה המרכז אירופית

תחומי עיסוק ומחקר:

אנתרופולוגיה עירונית, ערים מעורבות, יחסים בין ערבים ויהודים, יפו, ג'נטריפיקציה, המחאה החברתית, תרבות אוכל ויין

מחקריי עוסקים בעיקר במתח בין אלימות פוליטית ומתחים קהילתיים לבין שאיפות לדו-קיום בקרב ערבים ויהודים בערים מעורבות. לאחרונה התפרסם הספר "עיר בין ערביים: לאומיות מזדקנת ביפו" אותו כתבתי ביחד עם פרופ' חיים חזן. הספר חושף סיפורי חיים של יהודים וערבים מנקודת מבט אישית ואינטימית המאירה באור חדש את הסדר הלאומי.

 בנוסף אני עוסק בהשלכות של תכנון עירוני על חיי היום יום, ובייצוג מיעוטים וקבוצות שוליים בתנועת המחאה החברתית.

​את רוב פרסומיי ניתן למצוא בקישור: http://ceu.academia.edu/DanielMonterescu/Papersפעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

כלכלה ועבודה

סביבה, חקלאות ואוכל

קהילה, כפר ועיר

קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח