דני רבינוביץ

פרופסור, אוניברסיטת תל-אביב

תחומי עיסוק ומחקר:

אתנוגרפיה, מתודולוגיה, לאומיות, אתניות, סביבהפעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

תחומי עניין

הגירה, אתניות ולאומיות

סביבה, חקלאות ואוכל

קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח

שיטות מחקר