הדס ירון מסגנה

דוקטור, המכללה האקדמית תל אביב יפו

 —

תחומי עיסוק ומחקר: פליטים אפריקאיים ואנתרופולוגיה אקטיביסטית

 נושא הפליטים נמצא במוקד השיח הציבורי בישראל. אשמח לדבר על נושא זה מזוית אנתרופולוגית ואנתרופולגית אקטיביסטית וכן להסביר כיצד הידע האנתרופולוגי רלוונטי למחקרים שאינם רק בעלי תכלית אקדמית.פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת

הגירה, אתניות ולאומיות