הדס נצר דגן

בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת חיפה ומלמדת באוניברסיטה הפתוחה. עוסקת בהבניה של ילדות, מוזיאונים לילדים, ילדות זמן ומרחב, דיאלוג מבוגר/ת – ילד/ה, פדגוגיה ומרחב, תרבות פנאי של ילדות/ים.

 

עיקר מחקרה פונה להורים, אנשי ונשות חינוך – פורמלי ובלתי-פורמלי – ומי שעוסקות/ים במנהל חינוכי וציבורי יוכלו להעשיר את הבנתם אודות עולמם של ילדים וילדות ומאפייניה של הילדות כיום כבסיס לתכנון מדיניות ופעילויות חינוכיות עבורם. הבנה זו עוסקת באופנים שבהם משמשים ממדים של מרחב וזמן לארגון הילדות ולעיצובם של תהליכים חינוכיים שמובנים כמיטיבים עם הילדים/ות.  בנוסף, מבוגרים המנהלים יחסי גומלין עם ילדים בחיי היומיום יכולים להפיק תועלת מההתבוננות על הגישות הפדגוגיות שעמן הם ניגשים לדיאלוג עמם כטעונים בתכנים אידאולוגיים ובמשמעויות של כוח.

 

תחומי מחקר ועניין:

  • אמנות, תיאטרון ותרבות חומרית
  • אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת
  • חינוך ושלבי החיים
  • שיח, תקשורת, מדיה ושפה
  • תיירות, תחבורה ותרבות הצריכה


פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

אנתרופולוגיה יישומית