הילה צבן

דוקטורנטית, אוניברסיטת בן-גוריון

תחומי מחקר ועניין: אנתרופולוגיה אורבנית, ג'נטריפיקציה, קהילה, שייכות, עירוניות, הגירה טרנס-לאומית.

המחקר שלי בדוקטורט עוסק בשכונת בקעה בירושלים ובאופן שבו היא משתנה – מבחינה פיזית ותרבותית – עקב שינויים באוכלוסיית השכונה, כתוצאה מתהליכי ג'נטריפיקציה משולבים ב"הגירה גבוהה" מארצות המערב.

בדקתי איך התהליכים הללו מתבטאים בתחומים של שוק הדיור, הדתיות בשכונה, תרבות הצריכה והפנאי, יחסים בין קבוצות ואופני ההשתתפות האזרחית של תושבים. חקרתי גם את ההיסטוריה של שכונת בקעה מאז שנוסדה כשכונה פלסטינית.

העיסוק המרכזי שלי הוא בתהליכי ג'נטריפיקציה, השפעת התכנון בחיי היומיום, מהגרים מארצות המערב והשתלבותם התרבותית והמרחבית.

כמו כן, בחנתי את תהליך שיתוף הציבור בתכנון השכונה. דוח מחקר פרי עטי בנושא האזרחות השכונתית בבקעה, שבדק את שיתוף הציבור והשתתפותו במאבקים שכונתיים, יצא בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה וניתן להגיע אליו בלינק זה.

בעבודת התזה שלי בתואר השני עסקתי בנישואים מעורבים בין ישראלים-יהודים לזרים ואשר חיים בישראל.פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

תחומי עניין

הגירה, אתניות ולאומיות

החברה בישראל

קהילה, כפר ועיר