חגית פרץ

דוקטור, המכללה האקדמית אשקלון

תחומי עיסוק ומחקר: אנתרופולוגיה רפואית, החברה הבדואית גוף

מחקר על היבטים תרבותיים בבריאות וחולי- נשים הרות ומשפחות לתינוקות בסיכון בריאותי, צוותים רפואיים במפגשים בין תרבותיים

פיתוח כשירות ותאימות תרבותית- קורסים והרצאות לצוותים רפואיים, יזום פרוייקטים לקידום בריאות נשים ותינוקות מן החברה הבדואית, הקמת תוכנית סיוע למשפחות של תינוקות בסיכון, פיתוח שרותי רווחה מותאמי תרבות, קידום זכויות אדם של עמים ילידים – בדגש על הבדואים בנגבפעילויות והצעות

הרצאות למבוגרים

תחומי עניין

בריאות וגוף

מגדר, מיניות ומשפחה