חוה נישרי

תואר שני

תחומי עיסוק ומחקר: מגדר, אתניות, מעמד, חינוך, אוכלפעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

הגירה, אתניות ולאומיות

חינוך ושלבי החיים

מגדר, מיניות ומשפחה

סביבה, חקלאות ואוכל