חיים נוי

 פרופסור, בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת בר אילן.

במחקריי אני בוחן מגוון תחומים הכוללים שפה ושיח בהקשרים יומיומיים, גבריות, תיירות, טכנולוגיה ותחבורה, הנצחה, ואינטראקציות משפחתיות  – כל אלה בהקשר של החברה הישראלית כיום.

אני נעזר בגישות ובתיאוריות מהתחום המופעי (גישות פרפומרטיביות) באנתרופולוגיה. שיטות המחקר המשמשות אותי הן ניתוחים סמיוטיים – המתייחסים לאופני יצירת המשמעות הציבורית בסביבות חברתיות שונות (למשל אתרי הנצחה), ותצפיות אתנוגראפיות העוסקות בעיקר בביצוע מופעי הזהויות באמצעות אינטראקציה ושיח.

באחד ממחקריי האחרונים בחנתי פרקטיקות של הנצחה באתר גבעת התחמושת שבירושלים. התמקדתי בטקסטים שכותבים מבקרים בספר המבקרים המהודר וההנצחתי המצוי באתר. ניתחתי את הטקסטים עצמם, אך לא פחות חשוב מכך גם את האופן בו המבקרים קראו בספר וכתבו בו (לעתים קרובות תוך כדי "ניסוח משותף" של כותבים אחדים).

במחקר אחר, נתתי לילדים מצלמות וידאו ועמם צילמו נסיעות יומיומיות לביה"ס במכונית של הוריהם. זאת, במטרה לבחון דפוסי אינטראקציה ושפה בין הילדים לבין עצמם ובינם לבין הוריהם. אחד הדברים הראשונים שהתגלו היה האופן הייחודי בו הילדים מחזיקים ומתמרנים את מצלמת הוידיאו שנתתי להם, וכיצד המצלמה עצמה נעשית לסוג של שחקן חברתי בהקשר יחסי כוח ורגש משפחתיים.

 ספר המבקרים, אתר גבעת התחמושת:

חיים נוי 2פעילויות והצעות

תחומי עניין

החברה בישראל

טקסים והנצחה

מגדר, מיניות ומשפחה

שיח, תקשורת, מדיה ושפה

תיירות, תחבורה ותרבות הצריכה