יוחאי חקק

דוקטור, University of Portsmouthפעילויות והצעות

אשמח להתראיין

תחומי עניין

אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת

דת ודתיות

מגדר, מיניות ומשפחה

שיח, תקשורת, מדיה ושפה