יורם בילו

פרופסור, האוניברסיטה העברית (אמריטוס)

כמי שהגיע לאנתרופולוגיה מתחום הפסיכולוגיה הקלינית, חיפשתי ברוב עבודותיי דרכים לחבר בין שני התחומים ולחקור תופעות פסיכולוגיות בהקשר תרבותי וחברתי רחב.

 ​עבודותיי הראשונות עסקו באתנו-פסיכיאטריה של יהודי מרוקו בישראל, כלומר בהסברים המסורתיים שלהם למצבי מצוקה נפשית ובדרכי ההתמודדות עמם באמצעות מרפאים מסורתיים.  העניין שלי בעיצוב התרבותי של הפרעות נפשיות ובטיפול רגיש תרבותית הביא אותי לחקור הפרעות תלויות תרבות ביהדות, ובעיקר את תופעת הדיבוק.  בנוסף, השתתפתי במאמץ מחקרי לגבש דרכי טיפול מתאימות למטופלים חרדים.​

 בתחום האנתרופולוגיה של הדת חקרתי תופעות של חידוש פולחני קדושים בקרב יהודי מרוקו בישראל.  בצד עבודות על אתרי עליה לרגל מרכזיים כמו קבר רבי שמעון בר-יוחאי במירון וקבר בבא סאלי בנתיבות, חקרתי יוזמות אינדיווידואליות של "אמרגני קדושים" שהעבירו – בעיקר באמצעות חלומות – צדיקים ממרוקו לישראל והקימו להם אתרים בביתם או בקרבתו.  נושא זה הוליך אותי לחקור תופעות של קידוש המרחב בישראל בדת המסורתית מזה ובדת האזרחית מזה.

 פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

בריאות וגוף

דת ודתיות

החברה בישראל

שיח, תקשורת, מדיה ושפה