יעלה להב רז

בעלת תואר ד"ר, המכללה האקדמית ת"א – יפו ואוניברסיטת בן גוריון

M.A  המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האונ' העברית.

תחומי עניין: אתניות, מגדר, מיניות, סחר בנשים ותעשיית המין, זנות בקרב בני נוער וצעירים, קהילות מקוונות.

על המחקרים שלי:

עבודת התזה שלי עסקה בקשרי הגומלין בין מגדר, כוח, מעמד ואתניות באמצעות בחינת קבוצת הכדורגל "הפועל בנות סכנין". במהלך העבודה בחנתי את מקומו של משחק הכדורגל בעיצוב זהותן של הנערות, דנתי בקשרים בין מיניות ולאומיות והאופן בו קבוצת הכדורגל מתהווה כסמן לגבולות הזהות 'הנכונים' הן מול החברה היהודית והן מול החברה הערבית. כך, זירת הכדורגל מאפשרת חיבור בין זהויות סותרות ומתנגשות.

בעבודת הדוקטורט שלי אני מתמקדת בלקוחות תעשיית המין הישראלית המייצרים עצמם כקהילה וירטואלית באמצעות פורומים מקוונים בהם הם משתפים אחד את השני בחוויותיהם מזירות הזנות השונות. מטרת המחקר היא להציע תמונה מורכבת יותר של תעשיית המין, וכיצד ניתן ללמוד מאותם פורומים על הנורמות התרבותיות המנציחות את קיומה, תוך התמקדות בדפוסי השליטה האינטרנטיים בשדה הזנות והפיכתו של האינטרנט לסרסור המין חדש. ייחודיות וחלוציות מחקר זה טמונה בבחירה לבחון אוכלוסייה שעד כה נותרה חבויה מהמחקר האקדמי כמו גם בבחירה להתמקד באינטרנט כשדה פעולה למפגש בין לקוחות ונותני שירות וכיוצר רשת חדשה של מסחר אינטרנטי בו לקוחות מפתחים שפה, קודים וצורות שליטה חדשות. המחקר הנוכחי מאפשר לי להרחיב את הדיון התיאורטי הקיים אודות גבריות, מיניות ואי שוויון מגדרי, באמצעות דיון בסוגיות הנוגעות לאופן בו גברים מבטאים ממדים שונים של הזהות הגברית וכיצד תרבות של אי שוויון מיני משפיעה על גברים הצורכים שירותי מין. שאלות המחקר מתמקדות באופן בו מנגנוני הכוח הרשתיים מעצבים את פעילותם של הסובייקטים הפועלים כצרכנים של זנות וכן את מערך יחסי הגומלין בינם לבין המעורבים בזנות; מהן ההשלכות החברתיות והכלכליות של האינטרנט על שדה הזנות? כיצד המעבר מהמרחב העירוני אל המרחב הרשתי השפיע על אותם שחקנים? האם משטור המרחב העירוני שדחק את הזונות אל המרחב הרשתי , יצר מערכת כוחות חדשה המאפשרת את שינוי היררכית הכוח שניצבה בבסיס מערכת היחסים הקלאסית?

 

 פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

הגירה, אתניות ולאומיות

מגדר, מיניות ומשפחה

על האנתרופולוגיה

קהילה, כפר ועיר