מאיה לבקוביץ

תואר שני, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תחומי המחקר והעיסוק בהן אני מתמחה מבקשים לחדש את אופני הראייה המוכרים על הקיים ולהעניק זווית חדשה לכל מה שנמצא מחוץ לפוקוס היומיומי שלנו.
מושאי המחקר מתפרקים מהשבלונות, מהקונטקסטים ומקשרים שנוצרו בתהליך היסטורי ממושך, אשר הולידו גוף ידע על אותו מושא הנחקר. בצורה של דיאלוג אותו גוף ידע מופגש עם ההווה ונוצר סיפור חדש ורלוונטי לתקופת החיים הנוכחית.

עוסקת גם ב:

– צילום סטילס
– צילום ואנתרופולוגיה ככלי טיפוליפעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

אומנות, תיאטרון ותרבות חומרית

אנתרופולוגיה ויזואלית וקולנוע אתנוגרפי

אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת

החברה בישראל

על האנתרופולוגיה

שיח, תקשורת, מדיה ושפה

תיירות, תחבורה ותרבות הצריכה