מאיה מלצר-גבע

דוקטור, המכללה האקדמית כנרת

תחומי עיסוק ומחקר: קהילה וחינוך, הבנית זהות, הערכה, אוטו-אתנוגרפיה, נרטיב ושיטות מחקר איכותניות.

 קהלי יעד אפשריים:

 ישובים וקהילות, ארגונים העוסקים בפתרון קונפליקטים (נרטיבים לבניית אמון), ארגוני נשים, ארגונים המעוניינים להעריך את פעילותם.פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

חינוך ושלבי החיים

קהילה, כפר ועיר

שיח, תקשורת

שיטות מחקר