מיכל הרמתי

דוקטור, Universidad del Pais Vasco

עוסקת גם בתנועות פוסט קולוניאליות ותנועות חברתיות.

עיסוק בתחומי מומחיותי יכול לאפשר פתיחת דיון על נרטיבים אלטרנטיביים על החברה הישראלית והסכסוך וכן על הפוליטיקה של הידע, תפקידה בגלובליזציה ובמאבקן של תנועות חברתיות.פעילויות והצעות

הרצאות למבוגרים

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

הגירה

החברה בישראל

קונפליקט ופוליטיקה

שיטות מחקר