מלאכי קרנצלר

מהמכללה האקדמית הדסה ירושלים, מתעניין ב:

חקר הקהילה החרדית
אנתרופולוגיה של הדת
אתנוגרפיה ישראלית
מחקר רפלקסיביפעילויות והצעות

תחומי עניין

דת ודתיות

החברה בישראל