מתן אהרוני

דוקטור, המרכז הבינתחומי הרצליה ואוניברסיטת אריאל בשומרון

תחומי מחקר והוראה
  • אנתרופולוגיה ויזואלית וקולנוע אתנוגרפי
  • דת ודתיות
  • הגירה, אתניות ולאומיות
  • שיח, תקשורת, מדיה ושפה
  • שיטות מחקר
אבקש להיכלל ביוזמות הבאות:
  • אשמח להתראיין לכלי תקשורת
  • העברת הרצאות מוזמנות
  • העברת פעילויות והרצאות במסגרות חינוך לא פורמאליפעילויות והצעות

תחומי עניין